Rådgivning och resurser

Bär du på en idé? Kanske är du en av dem, eller så funderar du på att starta företag av olika anledningar. I Västra Götaland finns ett väl utbyggt nätverk av organisationer som kan hjälpa till med kostnadsfri rådgivning, finansiering eller värdefulla kontakter under företagandets olika faser. I registret finns också spännande mötesplatser, som teknikparker och företagsinkubatorer.

Hitta Rådgivning

 • NyföretagarCentrum Göteborgsregionen

  NyföretagarCentrum ger blivande och nya företagare individuell, kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning i att starta och driva företag. Rådgivarna på NyföretagarCentrum är själva solo- eller småföretagare. Hemsida: www.nyforetagarcentrum.se/goteborgsregionen 

  Verksam i: Göteborg

  Kategorier: Starta eget-rådgivning

  Målgruppfas: Fundera, Starta

 • Nyföretagarcentrum Väst

  NyföretagarCentrum Väst ger dig som funderar på att starta eget företag – eller redan har startat – kostnadsfri rådgivning. Vi har erfarna, diplomerade rådgivare som hjälper dig med din affärsidé, frågor kring budget, marknadsföring eller andra frågor som rör ditt företagande. När...

  Verksam i: Fyrbodal

  Kategorier: Starta eget-rådgivning

  Målgruppfas: Fundera, Starta

 • Omställningskontoret+

  Omställningskontoret+ är ett tidsbegränsat (2012-2014) projekt som finansieras av offentliga medel och som erbjuder företag i alla branscher :Coachprogram - erfarna affärsutvecklare som rådgivare och bollplank,Kostnadsfri och neutral finansieringsrådgivning- hjälp att hitta...

  Verksam i:

  Kategorier: Affärsrådgivning, Finansiell rådgivning, Innovationsrådgivning, Starta eget-rådgivning

  Målgruppfas: Driva

 • Sågeriet Tillväxtcentrum

  Sågeriets Tillväxtcentrum AB är ett tillväxtcentrum för företag i expansionsfas där entreprenörer träffas och utbyter erfarenheter. Sågeriet är navet som erbjuder medlemskap med handfast tillväxthjälp och behovsstyrd rådgivning, kort sagt tillväxt på dina villkor. www.tillvaxtcentrum.comVåra...

  Verksam i: Hela Västra Götaland

  Kategorier: Affärsrådgivning, Entreprenörsutbildning, Företagsutveckling

  Målgruppfas: Driva, Utveckla

 • Sahlgrenska Science Park

  Sahlgrenska Science Park ligger i Göteborg intill Sahlgrenska universitetssjukhuset . Sahlgrenska Science Park erbjuder forskare och innovatörer med goda idéer kostnadsfri utvärdering och hjälp med utveckling och finansiering av affärsidéer inom life science,...

  Verksam i: Göteborg

  Kategorier: Inkubator, Science park

  Målgruppfas: Starta

Sidor