Rådgivning och resurser

Bär du på en idé? Kanske är du en av dem, eller så funderar du på att starta företag av olika anledningar. I Västra Götaland finns ett väl utbyggt nätverk av organisationer som kan hjälpa till med kostnadsfri rådgivning, finansiering eller värdefulla kontakter under företagandets olika faser. I registret finns också spännande mötesplatser, som teknikparker och företagsinkubatorer.

Hitta Rådgivning

 • Lindholmen Science Park

  Lindholmen Science Park är en internationell teknikpark med inriktning mot tre områden: Mobilt Internet, Intelligenta fordon och transportsystem samt Modern media och design. Ett av bolagets huvudsyften är att skapa samverkan mellan näringsliv, högskola och samhälle,...

  Verksam i: Göteborg

  Kategorier: Science park

  Målgruppfas:

 • Livsmedelsacceleratorn - företagsutveckling för ökad tillväxt i Västra Götalands livsmedelsbransch

  Övergripande syfte med Livsmedelsacceleratorn är att bidra till att nya innovativa, hållbara och hälsosamma livsmedel och/eller affärskoncept når marknaden. Livsmedelsacceleratorn drivs som ett projekt inom SIK och finansieras av Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen och SP.Livsmedelsacceleratorn...

  Verksam i:

  Kategorier: Affärsrådgivning, Innovationsrådgivning

  Målgruppfas: Starta, Utveckla

 • Lokalproducerat i Väst

  Lokalproducerat i Väst AB arbetar för att på flera olika sätt främja handel av lokalproducerade livsmedel inom Västra Götaland. Vår uppgift är att stödja och utveckla småskaliga livsmedelsproducenter och förädlare inom Västra Götaland i syfte att skapa en bärkraftig näring i regionen.Vi jobbar på...

  Verksam i: Hela Västra Götaland, Borås, Tranemo

  Kategorier: Affärsrådgivning

  Målgruppfas: Driva

 • Mikrofonden Väst

   Mikrofonden Väst erbjuder garantier och finansiering till föreningar,kooperativ, samfund, sociala företag, stiftelser, byalag och utvecklingsgrupper i Västra Götaland.Mikrofonden Väst (tidigare KGF Social Ekonomi VG ) stödjer den finansiella utvecklingen av föreningar, ...

  Verksam i: Hela Västra Götaland

  Kategorier: Finansiell rådgivning

  Målgruppfas: Driva

 • Modeinkubatorn

  Modeinkubatorn är en nischad inkubator som verkar för att skapa förutsättningar för entreprenörer inom textil och mode att etablera sig på marknaden. Vi är Sveriges enda renodlade modeinkubator och är öppna för alla som har ambitionen att starta och driva företag inom branschen.Modeinkubatorn...

  Verksam i: Borås

  Kategorier: Inkubator

  Målgruppfas: Starta, Driva, Utveckla

Sidor