Rådgivning och resurser

Bär du på en idé? Kanske är du en av dem, eller så funderar du på att starta företag av olika anledningar. I Västra Götaland finns ett väl utbyggt nätverk av organisationer som kan hjälpa till med kostnadsfri rådgivning, finansiering eller värdefulla kontakter under företagandets olika faser. I registret finns också spännande mötesplatser, som teknikparker och företagsinkubatorer.

Hitta Rådgivning

  • Winnet Västra Götaland

    Winnet Västra Götaland är ett Regionalt Resurscentra för jämställd tillväxt i Västra Götaland. Winnet fungerar som ett projekthus och en samarbetspartner i jämställdhets- och tillväxtfrågor i Västra Götaland. Enskilda personer, företag, organisationer eller myndigheter som arbetar med...

    Verksam i: Göteborgsregionen

    Kategorier: Intresseorganisationer och nätverk

    Målgruppfas:

Sidor