Rådgivning och resurser

Bär du på en idé? Kanske är du en av dem, eller så funderar du på att starta företag av olika anledningar. I Västra Götaland finns ett väl utbyggt nätverk av organisationer som kan hjälpa till med kostnadsfri rådgivning, finansiering eller värdefulla kontakter under företagandets olika faser. I registret finns också spännande mötesplatser, som teknikparker och företagsinkubatorer.

Hitta Rådgivning

 • Brewhouse Create Business

  Brewhouse Create Business ingår i företagsparken Brewhouse Göteborg som är ett kreativt centrum för företag inom musik, film och media.  Visionen är att Göteborg och Västsverige ska bli ett innovativt affärscenter för företag inom...

  Verksam i: Göteborg

  Kategorier: Inkubator

  Målgruppfas: Starta

 • Business Region Göteborg

  Business Region Göteborg arbetar för ökad tillväxt och sysselsättning i Göteborgsregionen. Företaget hjälper såväl befintliga företag som nyetableringar i deras ambitioner att växa.Business Region Göteborg driver bland annat ett antal branschutvecklande projekt som syftar till att bidra till...

  Verksam i: Göteborg

  Kategorier: Affärsrådgivning

  Målgruppfas: Driva, Utveckla

 • Business Sweden (Exportrådet och Invest Sweden)

  Business Sweden (tidigare Exportrådet och Invest Sweden) erbjuder professionella tjänster för företag som vill utveckla sin export. Med svensk och utländsk personal på 60 av världens mest intressanta marknader, och i varje län i Sverige, har vi kompetens och resurser att hitta internationella...

  Verksam i: Göteborg

  Kategorier: Affärsrådgivning

  Målgruppfas: Driva, Utveckla

 • Chalmers Industriteknik

  Chalmers Industriteknik erbjuder, på kommersiella villkor, tjänster för stöd i industriella utvecklingsprocesser. Chalmers Industriteknik är gränssnittet mellan ditt företag och Chalmers resurser. Genom Chalmers Industriteknik får du tillgång till ett...

  Verksam i: Göteborg

  Kategorier: Affärsrådgivning, Innovationsrådgivning

  Målgruppfas: Utveckla

 • Chalmers Innovation

  Chalmers Innovation i Göteborg är öppet för idéer från alla ursprung, så länge de är teknikbaserade. Det kan vara från befintlig industri, innovatörer från näringslivet, studenter eller forskare inom högskolevärlden. Förutsättningen är också att företagen ska kunna  växa och bli stora...

  Verksam i: Göteborg

  Kategorier: Inkubator, Innovationsrådgivning

  Målgruppfas: Starta

Sidor