Almi Företagspartner Väst

Har du en idé om en innovation? Är du på gång att starta företag? Vill du utveckla ditt företag? Eller är du på väg att köpa ett?

Almi Företagspartner har som mål att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Vi erbjuder finansiering och rådgivning.

Från våra kontor i Borås, Göteborg, Skövde och Trollhättan arbetar vi över hela länet och vi är väl bekanta med förutsättningarna i hela Västra Götaland.

Hemsida: www.almi.se/vast/

 

Målgruppfas: