Almi Invest Västsverige AB

Almi Invest är en sammanslagning av Almi och Innovationsbron. Syftet med sammanslagningen är att skapa en effektiv verksamhet som är lättillgänglig för alla företagare, entreprenörer och innovatörer. Målet är att skapa tillväxt och förnyelse genom att erbjuda tjänster i företagandets alla faser, från tidig idéfas till företag i tillväxt.

Almi Invest erbjuder entreprenörer, innovatörer och företag olika former av tillväxtkapital.

 

www.almiinvest.se

 

 

Lindholmspiren 5 40278 Göteborg
Målgruppfas: