Almi IFS Väst

Almi IFS Väst vänder sig främst till entreprenörer och nyföretagare med utländsk bakgrund. IFS har utrikes födda rådgivare som kan erbjuda rådgivning på ett 15-tal olika språk. IFS-rådgivare finn tillgängliga vid Almis kontor i Göteborg, Borås, Skövde och Trollhättan.

Hemsida: www.almi.se/Vast/Erbjudanden/IFS-Radgivning/

Ekelundsgatan 1 411 18 Göteborg
Målgruppfas: