Ale kommun

Ale kommuns näringslivsfunktion erbjuder samlad kompetens, information och stöd i kontakten med oss. Varje nyföretagaridé prövas individuellt och får det stöd som bäst behövs för ett långsiktigt hållbart företagande. Ale kommun samarbetar med flera lokala och regionala aktörer för att ge heltäckande information och vägledning för dig som vill starta företag i kommunen.

Tillsammans med NyföretagarCentrum i Ale arrangerar vi Starta-Eget-information. NyföretagarCentrums certifierade rådgivare ger tillsammans med Ales näringslivschef information om bland annat affärsidé, affärsplan, budget, olika bolagsformer. Efter kursen erbjuds du möjlighet till kostnadsfri, individuell rådgivning. 

Hemsida: http://www.ale.se/foretagare/foretagare.html

 

Verksam i: