ADA

ADA skapar mötesplatser för människor verksamma inom kreativa näringar i Göteborg och Västsverige.

Fokus ligger på områdena; Design, mode, reklam, kommunikation, konst och arkitektur.
ADA sätter inte några gränser och exkluderar inte någon men för att bättre ringa in sitt område säger de att de inte arbetar med teater, musik, dans, scenkonst, turism, mat, litteratur som också ingår i de kreativa näringarna.

 

Hemsida: www.adasweden.se