Finansiering

Pengar

Här finns länkar till olika finansieringsmöjligheter vid behov av kapital, till exempel vid  utveckling av företag, affärsidéer eller innovationer.

Finansieringsmöjligheter i olika faser av företagandet:

Finansieringsmöjligheter för företag i samband med internationalisering

  • EKN - Exportkreditnämnden är en myndighet som erbjuder exportörer och banker garantier för betalning och finansiering

  • Nopef - Nordiska projektfonden främjar internationalisering av små och medelstora företag med inriktning på miljö, klimat och grön tillväxt. De erbjuder räntefria villkorslån och stöd till förstudier i samband med utlandsetablering.

  • Swedfund är ett statligt bolag som erbjuder stöd till små och medelstora företag inom Swedpartnership. Stödet syftar till att hjälpa små och medelstora företag som står inför att etablera sin verksamhet eller starta upp långsiktigt affärssamarbete med ett lokalt företag i något av de länder som erbjudandet omfattar. För att ansöka om stödet ska företaget ha en omsättning på minst 5 miljoner kronor och färre än 250 anställda.

  • Tillväxtverket erbjuder affärsutvecklingscheckar för internationalisering

Crowdfunding - en ny och innovativ finansieringsform

  • Crowdculture är en metod som kan användas för att finansiera kulturprojekt

  • Fundedbyme är en sajt som sammanför entreprenörer med finansiärer

  • CrowdCube riktar sig till entreprenörer som söker både kapital och kompetens till sitt företag

  • Kickstarter hjälper kreativa idéer och projekt att realiseras och överleva

Branschspecifik finansiering

  • Swedish Cleantech är en ny plattform som riktar sig till företag inom miljöteknik med information om rådgivning och finansiering.

Affärsänglar och tidigt riskkapital

  • Connect Väst hjälper dig och ditt företag att komma i kontakt med affärsänglar och tidigt riskkapital

Socialt företagande

Du kan också kontakta lämplig rådgivningsorganisation för att få veta mer.