Nu startar en ny omgång av Gå Globalt

Gå globalt - Ett regionalt program för små och medelstora företag som vill växa på en internationell marknad

Vill du utveckla ditt företag internationellt?

Gå Globalt är ett samarbetsprojekt mellan Västsvenska Handelskammaren, Business
Sweden, ALMI Företagspartner Väst, EEN, Chamber Trade och Västra
Götalandsregionen. Vi har gått samman för att genom samlad kraft och
kompetenser erbjuda ditt företag kunskap och bättre förutsättningar för en lyckad
internationalisering. Vi kommer finnas med och vägleda ditt företag under hela
programmets gång. Du kommer även att ingå i ett värdefullt och förhoppningsvis
bestående nätverk med andra företagare som avser utveckla en internationell
verksamhet.
 
Programmet pågår till 2017. 
 
Här kan du får mer information om programmet och även anmäla dig