Blogg för Marie Sjövall

Ambassadörer för kvinnors företagande utsedda

Ett 90-tal företagare i Västra Götaland har utnämnts till ambassadörer för kvinnors företagande. Ambassadörernas roll är att bidra till tillväxten, bland annat genom att sprida kunskaper om entreprenörskap och eget företagande.

Vill du boka en ambassadör, kontakta Winnet Västra Götaland!

En förteckning över vilka som utnämnts till ambassadörer finner du här

Sök en check för att utveckla innovationskraften i företaget!

Almi, IUC och Coompanion har Vinnovas uppdrag att dela ut  innovationscheckar som kan sökas av företag som vill öka sin innovationskraft.
Det kan handla om affärsmodeller, nya organisatoriska lösningar, partnerskap och produkter.

Checkarna, som är på 100 000 kr, ska användas för att ta hjälp från högskolor, institut eller konsulter.

I slutet av februari ska kriterierna och ansöknings-blanketterna finnas klara.
Eva Ternegren är kontakperson för checkarna hos Coompanion i Göteborg. Läs mer här!

 

IVA-projektet Prins Daniels Fellowship söker entreprenöriella företagare

Kungliga IngenjörsVetenskapsAkademien, IVA, inbjuder entreprenörer/företagare som är yngre än 40 år att ansöka till mentorsprogrammet Prins Daniels Fellowship. Sista ansökningsdag är 10 februari.

Resumé från "Pappas flicka eller Stålman?"

Mot alla odds (snökaos, förkylningar och stor konkurrens mellan många liknande aktiviteter) lyckades vi genomföra och fylla seminariet ”Pappas flicka eller Stålman”. Huvudtemat för seminariet var hur kvinnor och män framställs som företagare i media och vilka konsekvenser våra föreställningar får för företagens tillväxt och utveckling.

Sagt om stödstrukturerna på inspirationsdagen den 4 juni

 • Systemet är fragmenterat, vilket resulterat i småslattar.
 • Samverka mer!
 • Inga revir, undvik vattentäta skott!
 • Viktigt med mångfald bland aktörerna för att möta olikheter. Samarbetet mellan aktörerna i stödsystemet kan utvecklas. Till exempel kan någon form av samverkansavtal upprättas!
 • Stödsystemet riskerar att missa de bästa entreprenörerna.
 • Ge hellre hjälp än råd!
 • Alla rådgivare bör ha ökad genuskunskap!

Nu är det tjänsteinnovationer som gäller

Har idag deltagit i ett seminariun om Tjänsteinnovation för hållbar tillväxt och jobb med bland annat näringsminister Annie Lööf. Hon sa många kloka ord, men inget som vi inte redan vet. Hon menade att vi måste bredda synen på innovation och inte ha ett allt för traditionalististiskt synsätt, som Löfven. Hon efterlyser "En dörr in" för riskapital och för närvarande undersöks investerarbidrag. Mycket av det som lyftes fram var, som vanligt, gammal skåpmat. Tror att vi måste ha in fler grupper i diskussionen om vi ska få in nya perspektiv.

Vilket är ditt intryck av inspirationsdagen?

Kommentera gärna inspirationsdagen här.

Vilket är ditt helhetsintryck?

Vad tar du med dig?

Vad kommer du att förändra?

Vilken målgrupp tillhör du?

Har du startat företag? Känner du igen dig i någon av dessa målgrupper?

 • "Jag vågar nog inte riktigt"
 • "Det är min väg ut på arbetsmarkanden"
 • "Jag har en idé!"
 • "Jag vill bli företagare"
 • "Jag vill förändra min livssituation"
 • "Måste jag bli företagare?"

Kommentera gärna nedan och berätta om hur du upplevde mötet med rådgivare eller om din resa från idé till eget företag!

Känner du igen dig?

Här är några citat som sagts av personer som ingått i målgruppsanalysen när vi började utveckla Genväg:

Nytt västsvenskt projekt som riktar sig till kvinnor med företag inom de gröna näringarna

Inom programmet Främja kvinnors företagande har Tillväxtverket beviljat stöd till projektet "Grön Affärsglädje".

Projektet söker nu kvinnor som är ensamföretagare eller som driver företag med upp till tio anställda inom skogsnäring, livsmedelsförädling, landsbygdsturism, grön omsorg, utbildning, trädgård, jordbruksnäring och andra gröna näringar.

I projektet ingår föreläsningar, gruppworkshops, personliga utvecklingssamtal, praktiska övningar och hemuppgifter. Som en (dold) röd tråd ligger strukturen av en traditionell affärsplan.

Sidor