Blogg för Marie Sjövall

Nu är programmet Främja kvinnors företagande slut!

Kvinnors företagande lyfter näringslivet!
 
Det blev en lyckad och välbesökt avslutning av det sju år långa programmet Främja kvinnors företagande. Mer än 100 företagare och andra företrädare för näringslivet i Västra Götaland deltog. Ett av dragplåstren var professor Charlotta Mellander, som talade om platsens, handelns och mångfaldens betydelse för att skapa ett blomstrande näringsliv.
Programmet Främja kvinnors företagande har lyft näringslivet!

Årets västsvenska nybyggare och pionjär utsedda!

I dag vid lunchtid utsågs Daniela Rohlén och Haifa Al-Nasir, Apoteket Stenbocken i Tuve, till årets västsvenska nybyggare. De har båda gjort sig förtjänta av priset genom hårt och målmedvetet arbete.

Så här lyder motiveringen:

"I en nyligen avreglerad och hårt konkurrensutsatt bransch, ser de möjligheter att genomföra sina drömmar. Med kundanpassning och hög kompetens i fokus bygger de ett mångsidigt och vinnande lag som är stabilt, lönsamt och framgångsrikt.

12 nya projekt har fått pengar ur programmet Främja kvinnors företagande

Över 400 kvinnor i Västra Götaland, som vill utveckla sitt företag eller utveckla en idé, får del av drygt fyra miljoner kronor som fördelats till 12 projekt. Inriktning på projekten varierar, men merparten syftar till att stimulera ökad internationalisering eller utveckla innovativa idéer.

Andra omgången av Turn International avslutad

I dag avslutades Turn International som är ett av våra mest framgångsrika projekt inom programmet Främja kvinnors företagande. Sammanlagt har 26 deltagare påbörjat en exportsatsning. Av dessa har sex företag deltagit i hela programmet och de fick nu ta emot diplom som ett bevis på att de nu är mogna för export. 

Genom Turn International har deltagarna fått hjälp med att fokusera på vilken produkt och vilken marknad de ska satsa på. De har också fått tillgång till ett antal verktyg och inte minst ett nätverk där de kan hämta hjälp och inspiration vid behov.

”Turn International hjälper mig komma vidare med mitt företag”

C.Lycke World AB/Unlimited Performance är ett av de sju företag som deltar i Turn International, ett projekt inom internationell affärsutveckling med kvinnors företagande i fokus. Projektet drivs av Enterprise Europe Network vid Business Region Göteborg i samarbete med Business Sweden och sträcker sig till och med mars 2014. Projektet medfinansieras av Västra Götalandsregionen och ingår i regeringens satsning Främja kvinnors företagande

Golden Rules of Leadership

Nu finns det  möjlighet att söka pengar för projekt som syftar till att få fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet inom projektet Golden Rules of Leadership.

Funderar du på att starta ett café, matservering eller liknande?

Här får du som funderar på att starta en matservering tips om vilka regler som gäller i branschen och vilka kommunala tillstånd som kan vara aktuella för dig att söka.

Ny sajt för matchning av unga entreprenörer

Nu finns det en ny sajt för entreprenörer, under 30, som vill hitta någon att driva företag tillsammans med. Inititativet till sajten har tagits av Linn Franzén och Erik Bernskiöld, som har grundat det sociala nätverket Startaihop.se. Sajten har varit igång en vecka och har redan fått över 70 entreprenörer som har registrerat sig.

(Källa: Metro 2013-09-16)

 

Är du kvinna, driver företag och söker affärsmöjligheter i sydöstra Europa?

Kvinnliga företagare från Sverige inbjuds att delta vid en europeisk matchmaking-aktivitet och konferens i Belgrad. Du ges möjlighet att både delta i konferensen och söka affärssamarbeten.

Deltagare är kvinnor från hela EU som vill hitta nya internationella affärskontakter. Här ges du möjlighet både till värdefulla nätverk, erfarenhetsutbyte och att hitta nya affärspartners inom ett flertal branscher.

Social entreprenör? Sök projektmedel för nya idéer!

Föreningar, stiftelser och kooperativ med nya idéer kan ansöka om förstudiemedel, max 50 000 kr eller utvecklingsprojekt, max 200 000 kr inom Västra Götalandsregionens program Socialt Entreprenörskap.

 

Sista ansökningsdag (första omgången) är den 31 oktober 2013.

 

Läs mer om utlysningen här!

Sidor