Bra att veta från Försäkringskassan för företagare som är arbetsgivare

Du vet väl om att du är försäkrad för sjuklönekostnader!    

För alla arbetsgivare i Sverige finns ett skydd mot höga sjuklönekostnader. Skyddet innebär att arbetsgivare kan få ersättning för årliga sjuklönekostnader som överstiger en viss nivå. Från och med 1 januari 2015 gäller nya nivåer. Dessutom ändras rutinerna för ansökan om ersättningen. Du kan läsa mer om detta på

http://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/sjukfranvaro/berakna_ersattning_for_hoga_sjuklonekostnader

Beräkna kostnader för sjukfrånvaro

Försäkringskassan har tagit fram ett enkelt kalkylprogram för att du själv ska kunna räkna ut vad sjukfrånvaron på din arbetsplats kostar.

http://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/sjukfranvaro/berakna_kostnad_for_sjukfranvaro