Bilder från Ka-tziing! - konferens för kulturföretagare inom Västra Götaland

 
         Fullbokad konferens med över 250 deltagare!

Klockan 8.10, den 14:e november på Biograf Draken, Göteborg, började de första besökarna och utställarna från regionen strömma in till Ka-tziing! Sedan kom regionens bussar från bland annat Dalsland, Bohuslän, Skaraborg med mera. Programmet bjöd inledningsvis på Pecha Kucha-presentationer. Därefter talade den intressante holländske forskaren Giep Hagoort. Moderator för dagen var Yvonne Rock.

PechaKucha-presentationer
Kulturföretagare från områden som dans, film, litteratur, konsthantverk, musik, teater och konst berättade om sina fram- och motgångar i pechakucha-format.

Minimässa
I Drakens foajé fanns 21 organisationer som arbetar med stöd till kulturella och kreativa näringar i regionen. Genom denna minimässa gavs både överblick över stödstrukturen samt möjligheter att prata med dem som arbetar för att stödja kulturföretagare (fler sådana organisationer finns på denna länk):

 

Coompanion GBG-regionen | Brewhouse Arena | ALMI Företagspartner Väst Kulturatet Väst | Tillt | Drivhusen Västra Götaland | Utveckling NordOst | Innovatum ACT | Lindholmen Science Park | Trappan/Teateralliansen | Nyföretagarcentrum Väst | Nyföretagarcentrum Skaraborg | Folk och Form ( ADA, Konsthantverkscentrum, Slöjd i Väst) | Danscentrum Väst | Konstnärscentrum Väst | Musikcentrum Väst | Fyrbodals Kommunalförbund | Sjuhärads Kommunalförbund | Kultur i Väst | Nätverkstan | Västra Götalandsregionens Näringslivsutvecklingsenhet.

 

Föreläsning med Giep Hagoort
Holländsk forskare som 2010 ledde arbetet med EU:s Grönbok om kulturella och kreativa näringar. 

Samtal om kulturföretagande

Dagen avslutades med samtal om kulturföretagande i mindre grupper som fokuserade på de områden som täcks in av de Pecha Kucha-presenterade kulturföretagen. Här fanns möjlighet att dela erfarenheter och frågor med såväl konferensdeltagare som utställare från minimässan.

Konferensen planerades och genomfördes av Nätverkstans projekt KNEP i samarbete med Västra Götalandsregionens projekt Kvintessensen – Affärsutveckling av kulturella näringar. Finansiering skedde med stöd av Europeiska Socialfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen.

Foton tagna av fotograf Carina Gran. Fler foton finns även på engelskspråkiga bloggen Social & Cultural entrepeneur.