Ansök nu! "Program för plattformar för KKN-branscher"

Den nordliga dimensionens kulturpartnerskap har öppnat ett ansökningsprogram – plattformar för kulturella och kreativa branscher.

Målet med programmet är att skapa och stimulera öppna nätverk i området för den nordliga dimensionen med det övergripande målet att uppnå ekonomisk framgång genom utveckling och främjande av kulturföremål och kulturella tjänster av högt mervärde. Aktiviteterna kommer att öka kapaciteten inom de kulturella och kreativa branscherna genom olika typer av resultatinriktad kommunikation, som exempelvis följande:

•Skapande av nya gemensamma kulturföremål och kulturella tjänster
•Etablering av nya affärskedjor
•Utvecklande av internationella relationer och internationell integrering
•Byggande av kreativa samhällen.

Ansökningsprogrammet är öppet till och med den 23 januari 2013. Omkring 10–15 projekt inom kulturella och kreativa branscher i området för den nordliga dimensionen kommer att få stöd. Resultaten kommer att offentliggöras i slutet av februari 2013.
NDPC:s sekretariat huserar hos Nordiska ministerrådet. NDPC står för Northern Dimension Partnership on Culture.

Ansök till programmet på NDPC:s sida.

Läs mer på Nordiska Ministerrådets sida

Text: Nordiska Ministerrådet